Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2/2009

Wybór władz Stowarzyszenia MBA i spotkanie integracyjne
——————————————————————————–

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Członków na dzień 02 października (piątek) 2009 r na godzinę 18.00 (w przypadku braku wymaganej ilości członków drugi termin na godzinę 19.00).

Zebranie odbędzie się w Szczecinie w klubie „Intro” przy ul. Jana Pawła II 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

7. Sprawy różne, dyskusja(przedstawienie projektu strategicznych działań rozwoju Stowarzyszenia)

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Po dokonaniu wyboru władz Stowarzyszenia zapraszamy na spotkanie integracyjne.

Pozdrawiam Sławomir Jasiński