Zmiana rachunku bankowego

Informujemy iż z początkiem miesiąca marca zmieniony został numer rachunku bankowego Stowarzyszenia.
Nowy rachunek bankowy założony został w banku Raiffeisen Polbank. Aktualny numer rachunku bankowego to: 24175010770000000027692907.
Szczegóły dotyczące realizacji przelewów transgranicznych zawarte są w zakładce KONTAKT.

Prawidłowe dane do realizacji przelewu opłacającego składkę członkowską w wysokości 150,- zł za rok 2015 są następujące:

Stowarzyszenie Absolwentów MBA, 70-377 Szczecin, ul. Garncarska 5
nr konta 24175010770000000027692907
W tytule przelewu proszę wpisać „Składka członkowska za 2015 rok”.

W przypadku wątpliwości pytania prosimy kierować na adres e-mail: mba@absolwencimba.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 91 311 12 60.

Dotychczasowy numer rachunku bankowego aktywny będzie jeszcze do końca miesiąca września 2015. Po tym czasie konto o numerze 58191011233002962421210001 zostanie zamknięte.