Zaproszenie na XI Międzynarodowy Kongres MBA 2015

XI Kongres MBAKrakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w XI Międzynarodowym Kongresie MBA, który odbędzie się w dniach 15-17 maja 2015 roku w Krakowie. Celem Kongresu jest budowanie aktywnej platformy współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania.

Kongres to największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. W Kongresie co roku uczestniczą menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dąży do tego, aby coroczne spotkania kongresowe na stałe wpisały się w kalendarz każdego menedżera oraz studentów i absolwentów MBA.

POROZMAWIAMY O EDUKACJI I ZARZĄDZANIU:
– Sposoby osiągania strategicznych zmian w przedsiębiorstwie.
– Strategie umiędzynarodowienia firm: w poszukiwaniu najlepszych praktyk.
– Nowe metody rozwoju przywództwa.
– Kultura jakości programów MBA – jak to robią najlepsi.
– Wojna o talenty. Rola edukacji MBA.
– Budowanie relacji – MBA i co dalej….
– Doświadczenia polsko – amerykańskie w edukacji i biznesie na bazie współpracy Społecznej Akademii Nauk i Clark University.

Szerszy opis programu oraz lista prelegentów: 11 Kongres MBA newsletter – 3

Szczegóły i rejestracja na stronie Kongresu: www.kongresmba.pl.