Zaproszenie na szkolenie z RODO

W imieniu Business Club Szczecin mamy przyjemność zaprosić członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA na szkolenie z nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych RODO. Szkolenie odbędzie się 24 października w godzinach 11:00 do 15:00 w siedzibie Business Club Szczecin (pl. Batorego 4 – Czerwony Ratusz – wejście od ulicy Nowej).

Prosimy o potwierdzenie obecności mailowo: mba@absolwencimba.pl.

Szkolenie darmowe. Więcej informacji w ulotce do pobrania: szkolenie RODO.

27 kwietnia 2016 r. poznaliśmy obowiązującą treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE 2016 poz. L119). RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation) będzie wprawdzie stosowane od 25 maja 2018 r. ale już teraz warto przeanalizować co zmieni się w obowiązkach, praktykach i zakresie działań osób i podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Nowe Rozporządzenie wprowadza rewolucję w systemie ochrony danych osobowych i będzie bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, bez konieczności implementowania ustawą. Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzonych przez RODO jest przyznanie organom publicznym kontrolującym przetwarzanie danych osobowych prawa do nakładania wysokich kar pieniężnych na organizacje nieprzestrzegające RODO. Najsurowsze kary będą mogły sięgać nawet 4% światowego obrotu (jednak nie więcej niż 20 mln EUR).

Prezentacja w formie warsztatowej, oparta o praktyczną analizę aktualnego stanu formalno-prawnego oraz problemy organizacyjne sygnalizowane w szkolnictwie zajmujących się ochroną danych osobowych. W trakcie zajęć możliwe będzie przeprowadzenie analizy zgłaszanych przez uczestników przypadków oraz dyskusja na temat sposobów i kryteriów oceny właściwej realizacji zasad ochrony danych w świetle przepisów i praktyk branżowych.