Zaproszenie na spotkanie w Klubie Lean Management

Koleżanki, Koledzy

Informujemy, iż Klub Lean Management w ramach otwartych spotkań Klastra Zarządzania Procesowego zaprasza na spotkanie pod tytułem: „Przywództwo częścią codziennej pracy”, które poprowadzi Wojciech Parteka trener warsztatów Leadership Pipeline Institute oraz Business Runes z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Jest to wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji przywódczych, a więc zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych członków SA MBA.

Wykład odbędzie się 18.01.2018r. o godzinie 13.00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej ul. Wojska Polskiego 86 w Szczecinie. Więcej informacji na https://www.facebook.com/KlubLeanManagement/.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić bezpośrednio na stronie: www.uczestnicy.pl/event/leadership—przywodztwo-czescia-codziennej-pracy-kazdego-z-nas

W wielu organizacjach brakuje dobrych liderów. O zatrudnienie najlepszych „pierwszoligowców” walczy się z konkurencją. Działy HR mają szeroki wachlarz programów rozwoju liderów. Mimo, że
wiele osób jest zachwyconych firmowym modelem kompetencyjnym, to często dział HR sięga na zewnątrz firmy w poszukiwaniu talentów.
Czy możemy uniknąć poszukiwania talentów?
Czy możemy stworzyć „fabrykę talentów”?
Czy mamy na to czas?
Czy przywództwo może się stać częścią procesu zarządzania, częścią codziennej pracy każdego z nas. Trudność liderów często polega na poświęcaniu zbyt wiele czasu na rozwiązywaniu aktualnych
problemów, a zbyt mało na przewidywanie i planowanie przyszłości oraz na rozwój i doskonalenie swoich podwładnych. Brakuje procesu zarządzania talentami od pierwszego dnia w pracy po dzień ostatni. Wszystko to dzieje się ze szkodą dla biznesu. Liderzy nie są przygotowani na nowe wyzwania, na pracę na kolejnym poziomie organizacji.
A „wojna o talenty” trwa ….

============

Spotkanie poprowadzi Wojciech Parteka certyfikowany trener warsztatów Leadership Pipeline Institute oraz Business Runes. Wojtek przez prawie 20 lat pracował w polskich i zagranicznych instytucjach bankowych oraz prowadził projekty wdrożeniowe na rynku consumer finance związane z organizacją i zarządzaniem strukturami sprzedażowymi.
Jest konsultantem GFKM min. w zakresie przywództwa oraz finansów. Prowadzi warsztaty w ramach Profesjonalnego Studium Finansów dla Menedżerów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami oraz studiach menedżerskich Master of Business Administration realizowanych przez GFKM wspólnie z Rotterdam School of Management, Erasmus University oraz IAE Aix-en-Provence, a także wiele projektów „in-company” W 2017 roku reprezentował GFKM jako prelegent min. podczas XXV Kongresu Kadry w Warszawie oraz 8th Annual ABSL Conference w Łodzi.