Zaproszenie na spotkanie organizowane przez Business Club Szczecin

W imieniu Business Club Szczecin serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA na Debatę Gospodarczą, która odbędzie się we wtorek 21 kwietnia 2015 o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Batorego 4 w Szczecinie.

Gośćmi Stowarzyszenia będą:

  • Profesor Tuomo Uotila – Laapeenranta University of Technology, Finlandia
  • Profesor Kari Liuhto – University of Turku, Finlandia

Wystąpienia i dyskusja dotyczyć będą bardzo aktualnych tematów:

  • Innovations – The Art of Renewal (Innowacje – sztuka odnowy) Profesor Tuomo Uotila
  • Shall the Russian economy collapse by presidential election in Spring 2018? (Czy Rosyjska gospodarka upadnie do czasu wyborów prezydenckich na wiosnę 2018?) Profesor Kari Liuhto

Po każdym wystąpieniu przewidywany jest czas na dyskusję.

Przewidujemy również informacje i rozmowy na temat globalnych zmian na rynku LNG, nowi dostawcy, nowe technologie, skutkujące drastycznymi zniżkami cen.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu drogą mailową (marketing@absolwencimba.pl) lub telefonicznie (+48 91 311 12 60).