Zaproszenie na spotkanie czwartkowe – 29 marca 2018r

Koleżanki, Koledzy

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich absolwentów i studentów Studiów MBA na spotkanie czwartkowe, które odbędzie się 29 marca o godzinie 18.30 w sali 107 Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu przy ulicy Żołnierskiej 53 (mapa dojazdu).

Prelegentem spotkania będzie Michał Przepiera, Wiceprezydent Miasta Szczecin odpowiedzialny m.in. za wieloletni rozwój miasta oraz wspieranie biznesu, absolwent programu MBA, który opowie nam o „Perspektywach rozwoju Miasta„.

Jesteśmy przekonani, że planowane projekty rozwoju naszego miasta są ważne i poznanie ich w wymiarze także dyskusyjnym stanowi wartość dodaną dla każdego z nas. Mamy przekonanie, że prezentacja rozwoju Szczecina w najbliższych latach będzie dla nas poznawcza i dyskusyjna.  Mamy niepowtarzalną okazję do podjęcia dyskusji, zadawania pytań i wygłaszania naszych ocen jako jednej z lokalnych organizacji. Stąd nasza liczebna reprezentacja jest ważna.

Podczas spotkania podzielimy się z Wami wstępnymi wynikami przeprowadzonej ankiety (którą można jeszcze wypełnić TUTAJ) oraz planach podpisania porozumienia w ramach integracji Stowarzyszeń MBA.

Bardzo liczymy na Waszą liczną obecność i aktywny udział w części poświęconej na dyskusję. Jest to niepowtarzalna okazja do bliższego poznania Włodarzy naszego miasta, także w przestrzeni networkingowej. Jest to również, w pewnym sensie, promocja Stowarzyszenie Absolwentów MBA. Jeśli chcemy zaprezentować się jako poważna, liczebna i w przyszłości może znacząca opinio-twórcza organizacja powinniśmy aktywnie wykorzystać możliwość spotkania z naszymi Gośćmi.
Informacje dodatkowe:

  • Podczas spotkania obowiązuje strój: smart casual.
  • Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swojej obecności mailowo na adres mba@absolwencimba.pl lub telefonicznie na numer Stowarzyszenia +48 91 311 1260 podając: imię i nazwisko, nazwę uczelni MBA, numer edycji.

Planowane kolejne spotkania czwartkowe:

  • 26.04 – spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin Danielem Wacinkiewiczem w temacie organów spółek prawa handlowego z uwzględnieniem zasiadania w radach nadzorczych absolwentów studiów MBA.

Michał Przepiera

We wczesnych latach swojej kariery zawodowej pracował m.in. w kancelariach prawnych, firmach konsultingowych oraz przedsiębiorstwach handlowych.

W Urzędzie Miasta Szczecin rozpoczął pracę od czerwca 2002 roku, wygrywając konkurs, jako kierownik Biura ds. Przekształceń Własnościowych. Od lipca 2003 do listopada 2004 kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego nad Gospodarką Komunalną w WGKiOŚ. Od listopada 2004 do marca 2012 dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ), a od kwietnia 2012 dyrektor Biura Strategii.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył również Podyplomowe Studia Prawa Administracyjnego i Samorządowego oraz Podyplomowe Studia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim, jak również Studium Podyplomowe Prawa Europejskiego. Posiada uprawnienia pełnomocnika ds. realizacji projektów (Measure Authorising Officer). Ukończył również szkolenia z zarządzania PRINCE II.