Zaproszenie na II Regaty MBA Cup

ZAPRASZAMY na II Regaty MBA Cup, organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów MBA w Szczecinie.

Wydarzenie odbędzie się:

20 czerwca (sobota) 2015 r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 w południowej części Jez. Małego Dąbskiego na przystani Centrum Żeglarskiego Szczecin ul. Przestrzenna 21, Szczecin

20 czerwca (sobota) 2015 r. od godziny 20:30 – wręczenie nagród i bankiet w Restauracji Stara Rzeźnia ul. Tadeusza Wendy 14 w Szczecinie

Partnerzy wydarzenia:

logo_centrum_zeglarskie_480-280 logo_jkazsszczecin_480-280 logo_www.sailportal_480-280

 

 

 

Warunki udziału:

 • Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA w Szczecinie, absolwentów MBA, studentów i wykładowców MBA, osoby towarzyszące
 • Ilość osób ograniczona (pierwszeństwo mają członkowie Stowarzyszenia Absolwentów MBA, decyduje kolejność zgłoszeń). Wszystkich zapraszamy do kibicowania!
 • Uczestnicy nie muszą posiadać doświadczenia żeglarskiego!!! Zapewniamy skipperów
 • Osoby z doświadczeniem żeglarskim zapraszamy do udziału w roli skippera łodzi!! (prosimy o info podczas zgłoszenia do imprezy – dla zapewnienia bezpieczeństwa na każdej łodzi dodatkowo będzie opiekun łodzi)
 • Koszt udziału w Regatach:
  • Członkowie SA MBA: 30 zł
  • Pozostali: 60 zł
 • Koszt udziału w Bankiecie:
  • Członkowie SA MBA: 50 zł
  • Pozostali: 100 zł
 • Wpłat prosimy dokonywać:
  • na konto Stowarzyszenia Absolwentów MBA, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin,
  • nr konta: 24 1750 1077 0000 0000 2769 2907
  • z dopiskiem odpowiednio: „Regaty” / „Bankiet”

 ZAWIADOMIENIE

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT – Regaty o charakterze amatorskim i integracyjnym odbędą się w dniu 20.06.2015r. na Jeziorze Małym Dąbskim w Szczecinie.
 2. ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Absolwentów MBA
 3. KLASY: OMEGA STANDARD
 4. NAGRODY – Przechodni Puchar MBA Cup
 5. HARMONOGRAM REGAT:

10:00 – spotkanie informacyjne skipperów łodzi i opiekunów przed imprezą: Jacht Klub AZS w Szczecinie, ul. Przestrzenna 9 (przy łodziach)

11:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy pod Masztem Flagowym na terenie Centrum Żeglarskiego Szczecin (lub w namiocie Centrum Żeglarskiego przy niesprzyjającej pogodzie)

11:15 – zbiórka uczestników regat pod masztem Flagowym, podział na załogi, przejście z kapitanami na łodzie

11:30 – wypłynięcie łodzi na jezioro, podstawowe szkolenie żeglarskie załóg, integracja, treningowe pokonanie trasy regat, możliwość treningowego sterowania łodzią przez każdego z uczestników

12:30 – przerwa

13:00 – rozpoczęcie procedury startowej regat

13:05 – Start regat

14:00 – Meta (dopłynięcie do pomostów Centrum Żeglarskiego Szczecin)

20:30 – Restauracja „Stara Rzeźnia” – ul. Tadeusza Wendy 14 – Wręczenie nagród i bankiet – Gość Specjalny: spotkanie z kpt. Mirosławem Lewińskim, Laureatem National Geogrphic Poland na Podróż Roku 2014 za Rejs dookoła świata śladami Wagnera

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

PRZEPISY – Impreza ma charakter integracyjny i amatorski i zostanie rozegrana zgodnie z ‘przepisami’ identycznymi do Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016 i zgodnie z niniejszym regulaminem

 1. TERMIN STARTU – 20.06.2015, (rozpoczęcie procedury 13:00) Start godzina 13:05
 2. LINIA STARTU, LINIA METY – Linię startu i mety wyznaczać i ograniczać będzie maszt komisji sędziowskiej zlokalizowany na pomoście Centrum Żeglarskiego Szczecin, oraz pława pneumatyczna koloru żółtego.
 3. TRASA WYŚCIGU – linia startu – boja koloru żółtego – boja koloru żółtego – linia mety.
 4. Trasa wyścigu może być prawo bądź lewo skrętna w zależności od kierunku wiatru
 5. ilość okrążeń trasy będzie zależała od warunków wietrznych w dniu startu
 6. powyższe informacje zostaną podane w dniu wyścigu podczas odprawy ze skipperami i uczestnikami.
 7. KLASY REGATOWE – W regatach będą uczestniczyć jachty OMEGA STANDARD
 8. PUNKTACJA – Kolejność jachtów będzie określona na postawie rzeczywistego czasu pokonania trasy.
 9. OŚWIADCZENIA – Przejście linii mety jest równoznaczne z oświadczeniem o prawidłowej żegludze na trasie.
 10. SYGNAŁY UŻYWANE PODCZAS REGAT – PROCEDURA STARTOWA:
 11. Ostrzeżenia; 5 min przed startem podniesienie flagi klasy „Q” i sygnał dźwiękowy
 12. Przygotowania; 4 min przed startem podsinienie flagi „P” MKS i sygnał dźwiękowy
 13. Jednej minuty; 1 min przed startem, opuszczenie flagi „P” MKS i sygnał dźwiękowy
 14. Start; opuszczenie flagi klasy „Q” i sygnał dźwiękowy;
 15. POZOSTAŁE SYGNAŁY:
 16. Odwołanie indywidualne (falstart indywidualny); flaga „X” i pojedynczy sygnał dźwiękowy
 17. Odwołanie generalne (falstart grupowy); flaga „I zastępczy” i podwójny sygnał dźwiękowy
 18. Skrócenie trasy; flaga „S” MKS i podwójny sygnał dźwiękowy
 19. Sygnał odroczenia; flaga „AP” MKS i podwójny sygnał dźwiękowy
 20. Sygnał przerwania; flaga „N” MKS i potrójny sygnał dźwiękowy
 21. PROTESTY – Sygnalizowanie protestu przez jacht powinno być zgodne z przepisem 61.1 PZŻ. Protest musi być złożony w formie pisemnej według przepisu 61.2 PZŻ w ciągu 30 min. od przybycia statku KS do przystani.
 22. PRZEPISY PORZĄDKOWE – uczestnicy uczestniczą w imprezie na własne ryzyko. Sędzia, oraz organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, zdrowia, kontuzje lub śmierć uczestnika regat w związku z udziałem w imprezie.
 23. Jacht ma obowiązek zgłosić się przed startem do KS przez przepłynięcie w pobliżu statku KS. Jacht, który wycofa się z wyścigu a także jacht, który nie opuszcza portu musi jak najszybciej powiadomić o tym KS.

 

Serdecznie zapraszamy:

PREZES STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW MBA – Sławomir Jasiński

KOORDYNATOR REGAT – kpt. Krzysztof Krygier