Zaproszenie do udziału w projekcie „Ekologia w biznesie”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”, prowadzonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Udział w projekcie jest bezpłatny, objęty pomocą de minimis.

Zgłoszenia przyjmowane są w styczniu i lutym.

Więcej szczegółów można uzyskać u Pani Klaudii Rzeczkowskiej, która bezpośrednio prowadzi rekrutację.
Kontakt: tel.: 91 85 22 613; fax.: 91 85 22 618; e-mail: k.kottlenga@zgd.com.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu www.ekologiawbiznesie.zgd.com.pl

Stowarzyszenie Absolwentów MBA współpracuje z Zachodniopomorską Grupą Doradczą już od 2010 roku, organizując konferencje dotyczące pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej (relacja prasowa z konferencji z 11 marca 2010r).
.

Szczegóły dotyczące projektu.

Korzyści jakie wynikną z udziału w projekcie:
– Nie ponosicie Państwo kosztów związanych z doradztwem i szkoleniami, projekt jest bezpłatny,
– Uzyskacie Państwo wykaz możliwych do wdrożenia działań technologicznych i organizacyjnych przynoszących oszczędności w firmie i ograniczające zużycie zasobów,
– W trakcie szkoleń uzyskają Państwo informacje związane m.in. z tym, jakie środki będą dostępne w nowym okresie finansowania z UE i jak je pozyskiwać. Istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia inwestycyjnego na początku nowej perspektywy finansowej, ze względu na dużą pulę środków w budżecie.
– Inwestycje zakładające polepszenie wskaźników związanych z ochroną środowiska są dodatkowo punktowane na etapie ubiegania się o dotacje. Część przyszłej dokumentacji aplikacyjnej  dot. aspektów środowiskowych będzie można przygotować w ramach naszego projektu.

Do projektu może przystąpić PRZEDSIĘBIORSTWO, które:
– Należy do sektora MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
– Posiada siedzibę, oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę na terenie RP.
– Nie przekroczyło limitu możliwej do uzyskania pomocy de minimis.

Projekt jest trzy etapowy, każdy z etapów jest obligatoryjny:

I etap – doradztwo ekologiczne: indywidualne doradztwo w postaci audytu ekologicznego przedsiębiorstwa. Diagnozę spełniania wymagań prawnych dot. ochrony środowiska, wskazanie nieefektywnych ekonomicznie procesów związanych z działalnością  Państwa firmy

Termin: do indywidualnego ustalenia, doradca przyjeżdża do firmy:
– Małe przedsiębiorstwo – 20 h
– Średnie przedsiębiorstwo – 25 h

II etap – szkolenia: uczestnik wybiera interesujące go szkolenia spośród dziewięciu do wyboru. (program szkoleń w załączeniu – jedno szkolenie trwa dwa dni)

Małe przedsiębiorstwo – na jedno szkolenie deleguje od 1 do 2 osób – do zrealizowania 6 szkoleń
Średnie przedsiębiorstwo – na jedno szkolenie deleguje od 1 do 2 osób – do zrealizowania 8 szkoleń.

1. Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za szkody w środowisku i ich naprawa. Procedury środowiskowe oraz kwalifikacje przedsiębiorstw mogących oddziaływać na środowisko
2. Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie.
3. Marketing ekologiczny, ekologiczna marka i ekoznakowanie.
4. Odnawialne źródła energii – technologie przyjazne środowisku.
5. Źródła finansowania inwestycji ekologicznych.
6. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje ekologiczne – warsztaty. Efektywne finansowanie inwestycji ekologicznych.
7. Gospodarowanie odpadami.
8. System zarządzania energią.
9. Zrównoważony transport – Eco driving.

Termin: szkolenia w zależności od uzbierania grupy. Szkolenia będą dobywać się w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Gdańsku (w przypadku gdy miejsce szkolenia jest oddalone o ponad 50 km zapewniamy uczestnikom nocleg). O terminach szkoleń informujemy z około 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

W szkoleniach udział brać mogą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, agencyjna bądź zlecenie) a także właściciele czy wspólnicy.

III etap – doradztwo inwestycyjne: Indywidualne doradztwo w Państwa siedzibie, jak krok po kroku przygotować firmę do aplikowania o środki z UE. Ukierunkowanie firmy odnoście wymogów związanych z uzyskaniem dofinansowania  już w przyszłej perspektywie. Tworzony będzie plan kierunkowy wdrażania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.

Termin: do indywidualnego ustalenia, doradca przyjeżdża do firmy (istnieje również możliwość odbycia tego doradztwa w formie video konferencji, rozmowy telefonicznej)  (realizacja do połowy czerwca 2015 r.)

– Małe przedsiębiorstwo – 25 h
– Średnie przedsiębiorstwo – 35 h

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, w ramach pomocy de minimis

Projekt realizowany jest do 30.06.2015 r.

Bezpośrednio rekrutację prowadzi Pani Klaudia Rzeczkowska
Kontakt: tel. 91 85 22 613; fax.91 85 22 618; e-mail: k.kottlenga@zgd.com.pl

Szczegółowy program poszczególnych szkoleń: pobierz