Witold Orłowski

witold_orlowskiWitold Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska. W 2011 prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu.

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim, kształcił się następnie w Harvard University. W 1992 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, habilitował się w 1997 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zakresie ekonometrii stosowanej i makroekonomii.

W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego. W latach 2002–2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2006 został głównym doradcą ekonomicznym firmy PricewaterhouseCoopers. Prowadzi działalność naukową m.in. jako profesor i dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 2009–2010 wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu

Jest wiceprzewodniczącym rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, przewodniczącym kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej”. W 1998 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów za książkę Droga do Europy. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz artykułów publicystycznych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005)

Wybrane publikacje:
– Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Instytut Europejski, Łódź, 1998
– Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004
– Stulecie chaosu. Alternatywne dzieje XX wieku, Open Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa 2007
– Świat, który oszalał czyli poradnik na ciekawe czasy, Wyd. Agora, Warszawa 2008
– W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa 2010
– Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora, Warszawa 2011

Poza makroekonomią i teorią integracji, zajmuje się również modelowaniem i prognozowaniem ekonomicznym oraz obliczeniami symulacyjnymi. Jest autorem sześciu książek, autorem lub współautorem ponad 100 publikacji o charakterze naukowym (publikowane w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Niemczech), autorem ponad 50 publikacji w polskiej prasie oraz współautorem 4 raportów Banku Światowego.

Strona internetowa: http://www.biznes.edu.pl/witold_orlowski_cv.php oraz http://witoldorlowski.natemat.pl/

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/Prof.WitoldOrlowski

 

Występy gościnne dla Stowarzyszenia Absolwentów MBA:

– Konferencja SAMBA 2012 pt. „Finanse bez Ryzyka” (relacja)