Krzysztof Rybiński

krzyztof_rybinskiKrzysztof Rybiński

Krzysztof Rybiński jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra w 1991 r.) i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra ekonomii w 1993 r., doktora ekonomii w 1996 r.).  W marcu 2009 r. obronił pracę habilitacyjną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1998-2007 uczestniczył w kursach na temat prognozowania i modelowania rynków finansowych (Londyn, 1998), prognozowania makroekonomicznego i kursów walutowych (Genewa, 1999), prognozowania makroekonomicznego (Cambridge, 2000), metod prezentacji, zarządzania instytucją (indywidualny kurs, 2005), szybkiego czytania (2006), zrównoważonej karty wyników w sektorze publicznym (Robert Kaplan), (2006), wykorzystania web2.0 do zwiększenia wydajności pracownika wiedzy, (2007), zarządzania projektami (metodologia Prince 2), (2007), globalnej alokacji aktywów (prof. Philippe Jorion), (Genewa, 2007).

Doświadczenie zawodowe Krzysztofa Rybińskiego jest bardzo szerokie. W latach 1990-1991 był informatykiem w firmie komputerowej w Tokio, w latach 1991-1996 dyrektorem Letniej Szkoły Ekonomii finansowanej przez Fundację Sorosa i pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-1994 był konsultantem w Banku Światowym. W latach 1997-2004 pracował jako główny ekonomista w trzech bankach komercyjnych (ING, BZ WBK i BPH). W latach 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, w 2004-2005 był członkiem reprezentującym NBP w Radzie UE ds. Ekonomicznych i Finansowych. W latach 2007-2008 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 reprezentującym Polskę wicegubernatorem (alternate governor) Banku Światowego. W latach 2008-2009 zasiadał w radach nadzorczych spółek sektora finansowego, w latach 2008-2010 był partnerem w Ernst & Young Polska. Od roku 2010 jest profesorem i rektorem Uczelni Vistula w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

W lutym 2012 roku stworzył pierwszy w Europie fundusz inwestycyjny, którego strategia zakłada bankructwo krajów PIGS, jest zarządzającym tego funduszu. Był to pierwszy polski fundusz o którym napisano w Financial Times i który prezentowano w globalnej telewizji CNN.

Jest autorem wielu prac naukowych na tematy ekonomiczne i autorem oraz współautorem publikacji książkowych. Napisał kilkaset artykułów na tematy ekonomiczne i rynków finansowych, które zostały opublikowane w pismach krajowych oraz w „The Wall Street Journal”, „Financial Times” i „The Economist”. W rankingu „Rzeczpospolitej” w 2000 r. został wybrany najlepszym ekonomistą rynków finansowych w Polsce. Kilkakrotnie znalazł się w pierwszej piątce najlepszych ekonomistów rynków finansowych zajmujących się Polską i Europą Środkowo-Wschodnią w rankingach prestiżowych międzynarodowych pism finansowych.

W marcu 2009 r. zajął pierwsze miejsce w kategorii ekspertów rynków finansowych w Polsce w badaniu przeprowadzonym przez Home & Market. W październiku tego samego roku zajął trzecie miejsce wśród najbardziej wpływowych ekonomistów w Polsce w badaniu przeprowadzonym przez magazyn ThinkTank, a w grudniu 2009 r. zajął pierwsze miejsce
w rankingu „Gazety Wyborczej” najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej. W kwietniu 2012 zajął czwarte miejsce w rankingu najlepszych akademickich ekonomistów w Polsce, opracowanego na podstawie liczby cytowani prac naukowych przez Gazetę Finansową. We wrześniu 2012 roku został najbardziej wpływowym ekonomistą w oczach ludzi biznesu w rankingu opracowanym przez magazyn ThinkTank (awansują z trzeciego miejsca).

Źródło: http://www.rybinski.eu

 

Występy gościnne dla Stowarzyszenia Absolwentów MBA:

– Spotkanie Andrzejkowe 2008 (relacja)