Grzegorz W. Kołodko

grzegorz_w_kolodkoGrzegorz W. Kołodko

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, uczony i wykładowca akademicki, autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w ponad 40 krajach, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako wicepremier i minister finansów (1994-97) doprowadził Polskę do OECD. Ponownie na tym stanowisku w latach 2002-03 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską. W czasie gdy koordynował politykę gospodarczą Polski, PKB na mieszkańca wzrósł o ponad jedną trzecią. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Podróżnik i maratończyk.

Urodzony w 1949 roku w Tczewie. Po ukończeniu w 1972 roku warszawskiej SGPiS doktoryzował się w 1976 roku, a habilitację uzyskał na tej samej uczelni w roku 1984. Profesor nadzwyczajny (1989) i zwyczajny (1993). Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor dziesięciu zagranicznych uniwersytetów.

W latach 1982-88 doradca Prezesa NBP. W 1989 roku uczestniczył w historycznych negocjacjach „Okrągłego Stołu”. W latach 1989-91 członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów.

Jako stypendysta Fullbrighta przebywał na University of Illinois w USA (1985-86). Dyrektor Instytutu Bankowości i Polityki Monetarnej Narodowego Banku Polskiego (1988). Research Fellow w Światowym Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego ONZ (WIDER) w Helsinkach (1988, 1989 i 2002). Dyrektor Instytutu Finansów (1989-94). Konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Departamencie Badań (1991 i 2000) i w Departamencie Polityki Fiskalnej (1992 i 1999). W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio. Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy w WIDER (1997-98), Visiting Fellow w Banku Światowym (1998) i Senior Research Fellow na Yale University (1998).

Wielokrotny laureat nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki. Nominowany przez Euromoney Najlepszym Ministrem Finansów Europy Środkowo-Wschodniej (1996). Za zasługi dla transformacji i rozwoju polskiej gospodarki otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Komandorię Orderu Polonia Restituta (1997).

Jest autorem i redaktorem 50 książek oraz ponad 400 naukowych artykułów i referatów opublikowanych w 26 językach (w tym ponad 160 po angielsku). Najnowsze książki po polsku to: „Droga do teraz”, Prószyński & S-ka 2010; „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”, Prószyński & S-ka 2013 (opublikowana w pięciu językach); „Świat na wyciągnięcie myśli”, Prószyński & S-ka 2010; „20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy” (współautor i redakcja naukowa), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009; „Wędrujący świat” , Prószyński & S-ka 2008 (opublikowana w dziesięciu językach); „Polska z globalizacją w tle”, TNOiK 2007; „O Naprawie Naszych Finansów”, TNOiK 2004 i „Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce”, Wydawnictwo WSPiZ 2004, oraz w języku angielskim: „Whither the world: The Political Economy of the Future”, Palgrave Macmillan 2014; „Truth, Errors and Lies. Politics and Economics in a Volatile World”, Columbia University Press 2011; „20 years of transformation. Achievements – Problems – Perspectives” (współautor i redaktor naukowy), Nova Science 2010; „Transition and Beyond” (współautor i redaktor naukowy), Palgrave McMillan 2007; „The World Economy and Great Post-Communist Change”, Nova Science 2006; „The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets” (współautor i redaktor naukowy), Ashgate 2005; „Globalization and Social Stress” (współautor i redaktor naukowy), Nova Science 2005; „Emerging Market Economies. Globalization and Development” (współautor i redaktor naukowy), Ashgate 2003; „Globalization and Catching-up In Transition Economies”, University of Rochester Press 2002 (opublikowana także w 11 innych językach); „From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation”, Oxford University Press 2000 (także po polsku, chińsku, rosyjsku, ukraińsku i japońsku); „Post-Communist Transition: The Thorny Road”, Rochester University Press 2000.

W SGH i w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kilku innych uniwersytetach – zwłaszcza w USA (Yale, UCLA, University of Illinois, Wesleyan University, University of Rochester, New York) – prowadził wykłady i seminaria w dziedzinie ekonomii politycznej, polityki ekonomicznej, ekonomii porównawczej, polityki rozwoju i finansów publicznych. Kierował pracami naukowymi i wykładał w instytutach badawczych i na uniwersytetach na wszystkich kontynentach. Członek rad programowych periodyków naukowych i instytutów badawczych m. in. w Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, Rosji, na Węgrzech i we Włoszech. Promotor sześciu ukończonych przewodów doktorskich.

Żona, Alicja, jest redaktorem prowadzącym „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”. Dwie córki: Julia (psycholog) i Gabriela (studentka grafiki).

Zamiłowania osobiste: podróże (zwiedził ponad 140 krajów), stare cywilizacje, muzyka klasyczna i współczesna literatura, przyroda, sport, zwłaszcza maraton (najlepszy czas 3:38.22).

Źródło: http://www.tiger.edu.pl

 

Występy gościnne dla Stowarzyszenia Absolwentów MBA:

– Spotkanie Andrzejkowe 2014 – konferencja pt. „Dokąd zmierz Świat i Polska” (relacja)