Relacja z Walnego Zgromadzenia 2005

30 czerwca 2005 roku odbyło sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowy z nowymi ludźmi Zarząd ukonstytuował się kilka dni na swoim pierwszym spotkaniu.

Skład w zakładce Władze.