Udział w Emisjach Papierów Wartościowych

Szanowni Państwo,

W związku z pełnieniem przez dr hab. prof. US Dariusza Zarzeckiego funkcji Autoryzowanego Doradcy ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pragniemy poinformować o możliwości Państwa udziału w emisjach papierów wartościowych pre-IPO, organizowanych przez firmę Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki.

W tym celu zainteresowane osoby prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego o treści „Emisje GPW”, na adres biuro@zarzecki.pl lub wypełnienie formularza na stronie: http://www.zarzecki.pl/kontakt.html.

Wypełnienie formularza lub przesłanie korespondencji zwrotnej o treści „Emisje GPW” umożliwi udział w ofertach inwestycyjnych przygotowywanych przez firmę Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki, przed debiutem na giełdzie.

Wypełnienie formularza lub przesłanie korespondencji zwrotnej nie wiąże się oczywiście z żadnym zobowiązaniem do nabycia akcji.

Z pozdrowieniami,Sławomir Jasinski