TKB

Tablica Komunikacji Biznesowej
  • TWÓJ PROFIL – edycja profilu użytkownika
  • TABLICA – tablica ogłoszeń SAMBA
  • RABATY – lista rabatów jakie przysługują członkom Stowarzyszenia na podstawie legitymacji członkowskiej lub hasła rabatowego