Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2015

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration, które odbędzie się dnia 08 września 2015 roku (wtorek), o godz. 18:00 w Szczecinie przy pl. Batorego 4 (siedziba Business Club Szczecin).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie ZWZ SA MBA.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ SA MBA.
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Złożenie ZWZ opinii Komisji Rewizyjnej na temat oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku oraz oceny Sprawozdania Finansowego za 2014 rok obrotowy.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2014 rok obrotowy.
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 9. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Odwołanie członków Zarządu.
 11. Powołanie członków Zarządu.
 12. Wybór Prezesa Zarządu.
 13. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 16. Uchwalenie rocznego planu działalności Stowarzyszenia.
 17. Podjęcie uchwały o utracie mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SA MBA z dnia 7 listopada 2013 roku, w sprawie określenia wysokości i trybu poboru składek członkowskich.
 18. Podjęcie uchwały o utracie mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SA MBA z dnia 7 listopada 2013 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie ZWZ SA MBA.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2013

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 07 listopada 2013 roku o godz. 18:00 w Studium MBA, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na trwające przygotowania do Walnego Zgromadzenia, zaplanowane na 31 października „Spotkanie czwartkowe” zostaje odwołane. Zapraszamy na następne spotkanie czwartkowe, które odbędzie się 21 listopada.

Zarząd SAMBA

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2/2009

Wybór władz Stowarzyszenia MBA i spotkanie integracyjne
——————————————————————————–

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Członków na dzień 02 października (piątek) 2009 r na godzinę 18.00 (w przypadku braku wymaganej ilości członków drugi termin na godzinę 19.00).

Zebranie odbędzie się w Szczecinie w klubie „Intro” przy ul. Jana Pawła II 11, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2004

10.10.2004 spotkaliśmy się na WZC. Oto ogłoszenie:
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Członków na dzień 05 listopada 2004r

na godz.1800 (w przypadku braku wymaganej ilości członków drugi termin na godz. 1900). Zebranie odbędzie

się przy ul. Jedności Narodowej 11, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2003.
 • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech nowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 • Sprawy różne (zaproszeni goście), dyskusja.
 • Zamknięcie Zgromadzenia.