Zaproszenie na Akademię Menadżera „Przywództwo i Zarządzanie Zespołem”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pierwszym zorganizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów MBA profesjonalnym zamkniętym szkoleniu:  „Przywództwo i zarządzanie zespołem” szkolenie ma się odbyć w dniach 26 -27 kwietnia 2010 r. Zajęcia będą odbywały się w grupie 10- 14 osobowej i będą miały charakter warsztatowy.
Koszt przygotowanego przez nas szkolenia wynosi 700 zł brutto, co za dwudniowe warsztatowe zajęcia prowadzone przez profesjonalnego trenera-certyfikowanego coucha wydaje się być bardzo atrakcyjną ceną. Dodatkowo szkolenie odbędzie się w Szczecinie, co nie będzie wymagało poniesienia przez Państwa kosztów delegacji czy hotelu. Cena szkolenia obejmuje lunch. Za udział w szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

Prosimy zainteresowane osoby o szybkie potwierdzenie chęci udziału w szkoleniu najlepiej do końca bieżącego tygodnia (liczba miejsc jest ograniczona) telefonicznie pod  numerem 0607 99 81 81, bądź mailowo adres: jarekfigiel@wp.pl

Grupa docelowa:

szkolenie skierowane jest do członków Stowarzyszenia MBA – menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy zarządzają zespołami i chcą być dla nich skutecznymi liderami.

Cel szkolenia:

przepracowanie współczesnych modeli pełnienia ról menedżerskich, wskazanie technik, które pomagają stać się liderem  posiadającym autorytet w zespole, nabycie umiejętności budowania  zespołu, budowania zaangażowania w realizacje celów organizacji oraz techniki skutecznego zarządzania podwładnymi.

Korzyści jakie odniosą uczestnicy szkolenia:

– poznanie naczelnych zasad zarządzania zespołem
– poznanie sposobu budowania nieformalnego autorytetu lidera zespołu
– poznanie etapów i wybranych praw przywództwa
– poznanie reguł budowania prawidłowych relacji szef-pracownik
– przećwiczenie prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami
– diagnoza aktualnego stylu współpracy z pracownikami i wprowadzenie ewentualnych zmian w zakresie efektywnego i skutecznego zarządzania ludźmi
– uzyskanie feedbacku trenera i grupy w celu korekty zachowań w powyższym zakresie w codziennej pracy

Metody szkoleniowe:
szkolenie prowadzone będzie systemem warsztatowym  z zastosowaniem następujących metod:
– nauka przez doświadczenie : ogrywanie ról – scenki z zapisem video
– gry zespołowe
– mini wykłady trenera
– praca w parach i w gniazdach
– prezentacje uczestników na forum
– test  diagnostyczny – style zarządzania
– dyskusje moderowane
– ćwiczenia w formie zabaw i quizu

Certyfikat :  uczestnicy otrzymują certyfikat po ukończeniu szkolenia

harmonogram dnia szkoleniowego:

09.00-11.00  –  I moduł
11.00-11.15  –  przerwa kawowa
11.15-13.00  –  II moduł
13.00-13.30  –  lunch
13.30-14.30  – III moduł
14.30-14.45  –  przerwa kawowa
14.45-16.00  – IV moduł

Trener prowadzący:

Małgorzata Kwiatkowska – trener biznesu, coach International Coaching Community. Konsultant klasy międzynarodowej  z 17 letnim  doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu dużymi i małymi zespołami w korporacjach polskich i zagranicznych,  przeszkolony przez specjalistów zachodnich w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych. Więcej na www.rozwijajsie.eu

Cena 2-dniowego szkolenia:        700 zł