Relacja ze spotkania networkingowo-edukacyjnego

Koleżanki i Koledzy

Miło nam było spotkać się 28 stycznia na kolejnym spotkaniu networkingowo-edukacyjnym. Kolejny raz mogliśmy gościć w murach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, gdzie w imieniu uczelni przywitała nas Pani Barbara Głowacz – Dyrektor tworzącego się technikum kreatywnego ZPSB (więcej).

Rozpoczynając nasze spotkanie przedstawiliśmy nieco szerzej, niż na stronie, plan naszej aktywności do kwietnia 2016r. Najważniejszym punktem spotkania był wykład/case study Sławomira Nitka pt. „Dylematy przywództwa w warunkach ostrej konkurencji cenowej”. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o odsłonach „wojny cenowej” dużych sieci handlowych w Polsce.

Walka w handlu o przewagi konkurencyjne jest nam znana z perspektywy klienta, a wysłuchany wykład pozwolił nam na poznanie codziennych dylematów menadżerów zarządzających handlem, których praca wymaga natychmiastowych decyzji i wyborów w reakcji na wprowadzanie nowych strategii cenowych i instrumentów ich realizacji przez konkurencję. Bardzo dziękujemy Sławkowi, naszemu koledze i członkowi SA MBA. Wykład zainspirował tematy drugiej części spotkania („Biznes mikser”), podczas której networkingowo wymienialiśmy poglądy i komentarze.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w naszych cyklicznych spotkaniach i prezentacji Waszych case stady. Spotkania edukacyjno-networkingowe naszego Stowarzyszenia budowały będą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń biznesowych w ramach naszego środowiska.
Uprzejmie przypominamy o zaplanowanym w lutym (25.02.2016r) spotkaniu członków SA MBA, podczas którego będziemy zgłębiali wiedzę o instrumentach networkingu w połączeniu praktyką tej metody komunikacji.

Więcej zdjęć ze spotkania dostępnych jest w naszej galerii po zalogowaniu – tutaj.