Relacja ze spotkania czwartkowego – 29.03.2018r.

Koleżanki i Koledzy

Podczas kolejnego, z cyklu czwartkowych spotkań 29 marca gościliśmy Wiceprezydenta Szczecina Michała Przepierę z prelekcją pt. Perspektywy rozwoju Miasta.

Prelekcja, wzbogacona prezentacją multimedialną pozwoliła nam poznać charakterystykę Szczecina  z perspektywy kluczowych liczb, realizowanych projektów oraz długookresowych planów dla Szczecina. Obejmowała informacje z zakresu Budżetu Miasta, spraw społecznych, dużych projektów inwestycyjnych i innych. Spotkanie było także okazją do zadawania pytań o Szczecin, miasto, w którym żyjemy (m.in. o łańcuchy komunikacyjne w mieście, plany dla lotniska w Dąbiu, renowację/rewitalizację zabytkowych kamienic Szczecina, inwestycje dla poszczególnych ulic). Spotkanie było bardzo interesujące, Pan Przepiera odpowiadał bardzo chętnie na tematy, które poruszaliśmy. Bardzo dziękujemy Panu Wiceprezydentowi. Prezentację zamieścimy na stronie w najbliższym czasie.

W drugiej części spotkania Magda Małyska przedstawiła informację o naszych działaniach w przestrzeni integracji Polskich Stowarzyszeń/Klubów absolwentów Programów MBA. 24 kwietnia br. zostanie podpisane Porozumienie pomiędzy naszym Stowarzyszeniem i Stowarzyszeniami z Warszawy oraz z Gdańska.  Pragniemy nieskromnie zaznaczyć, że to nasza organizacja jest inicjatorem tej inicjatywy. Ponadto mogliśmy zapoznać się z wynikami Ankiety nt. oczekiwań członków Stowarzyszeń co do profilu i kierunków działania naszych organizacji. Będzie to wyznacznikiem dla programów działań naszych i innych Stowarzyszeń. Wszystkim, którzy wzięli udział w wypełnieniu Ankiety bardzo dziękujemy. Wyniki ankietowe także znajdziecie na naszej stronie.

W załączeniu krótka fotorelacja ze spotkania 29 marca.