Relacja ze spotkania czwartkowego – 27.10.2016r.

Nasze kolejne, czwartkowe spotkanie odbyło się 27 października. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od networkingu, w bardzo sympatycznej atmosferze – przy kawie i ciasteczkach. Głównym tematem spotkania była kontynuacja warsztatów z teorii i praktyki źródeł naszej motywacji do aktywności zawodowej – pierwsza edycja odbyła się w marcu 2016r. Wówczas zapoznaliśmy się z metodami identyfikacji indywidualnych motywacji, wynikających z naszych definiowanych potrzeb, ich procesu poznania i rozwoju, rozpoznanych w nauce szesnastu motywatorów, potrzebach świadomości indywidualnej, hierarchii motywatorów, niezbędnej do budowania efektywnego teamu (biznes, coaching, sport, ……..).

Druga edycja spotkania pt. Co cebula może mieć wspólnego z moją motywacją miała  na celu pokazanie priorytetów potrzeb osobistych, w konsekwencji determinant naszych motywatorów. Mieliśmy okazję zapoznania się ze światową statystyką badawczą w zakresie intensywności oddziaływania na kreowanie kariery zawodowej takich motywatorów jak: władza, uznanie, kontakty społeczne, rodzina, status, spokój. Podczas spotkania mogliśmy zapoznać się także z „wagowym profilem” motywacyjnym Steva Jobsa, twórcy światowej marki Apple. Sekwencja logiczna dwóch edycji warsztatów pozwoliła nam na poznanie jak silnym akceleratorem przekonań, kompetencji i zachowań jest motywacja.

Warsztaty prowadziła Alicja Klimek-Junak, członek SA MBA, trener rozwoju osobistego i mentor coach.

Prezentacja z warsztatów umieszczona została w kąciku edukacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką kroniką zdjęciową z naszego spotkania.