Relacja ze spotkania czwartkowego – 26.04.2018r.

Koleżanki i Koledzy

Podczas tradycyjnego, czwartkowego spotkania w kwietniu gościliśmy Daniela Wacinkiewicza, Wiceprezydenta Miasta Szczecin, odpowiedzialnego m.in. za rozwój miasta i relacje z mieszkańcami, który poprowadził spotkanie na temat: „Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – na przykładzie spółek komunalnych”. Pan Daniel Wacinkiewicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i modelu samorządowego.

Stosunkowo nowa ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne w relacji do zapisów ksh. Stąd wybraliśmy ten temat spotkania z naszymi członkami, często w pracy zawodowej kierującymi spółkami kapitałowymi. Pewne rozwiązania ustawowe kierowane m.in. do państwowych osób prawnych mogą stanowić inspirację dla modelu kształtowania wynagrodzeń w tworzeniu prywatnych grup kapitałowych, przy akceptacji kluczowych interesariuszy budowanej struktury biznesowej.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Pan Daniel Wacinkiewicz bardzo chętnie uczestniczył w dyskusji o wielowątkowych refleksjach zarządczych. Bardzo dziękujemy Panie Wiceprezydencie.

Zapraszamy na 24 maja, spotkanie czwartkowe odbędzie się w siedzibie Akademii Sztuki / Centrum Przemysłów Kreatywnych w temacie: „Co z tym designem? Prezentacja i zapoznanie się z infrastrukturą CPK”. Podczas spotkania przewidziano możliwość zapoznania się z pracowniami i infrastrukturą uczelni, która z powodzeniem współpracuje z „biznesem”. Szczegóły wkrótce.

Pozdrowienia

Zarząd SA MBA

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji ze spotkania: