Relacja z Walnego Zgromadzenia

Tegoroczne Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków SA MBA zorganizowaliśmy 19 maja w nieco rozszerzonej formule. Walne poprzedzone było ponad godzinną prelekcją Małgorzaty Kwiatkowskiej pt. I co z tym networkingiem. Prezentacja wraz z komentarzem miała na celu:

–  przypomnienie zasad networkingu, tego czym jest, a czym nie jest networking, jakie korzyści niesie profesjonalny networking i jak wypracować własne formy komunikacji,
– sprawdzenie poziomu skuteczności networkingu w naszej grupie,
– profesjonalne wskazówki jak doskonalić networking (modele komunikacji, kluczowe umiejętności, środowiska networkingowe, w tym portale społecznościowe).

Kontynuujemy więc projekt networkingu w naszej organizacji i nauki skutecznego networkingu w środowiskach biznesowych. Majowe warsztaty z Małgorzatą Kwiatkowską pokazały jednak małą aktywność networkingową w ramach naszej grupy. Nie zbudowaliśmy jeszcze pełnej świadomości korzyści z umiejętności profesjonalnego networkingu. Tylko 24 osoby spośród 75 uzupełniło na stronie www. nazwę firmy oraz stanowisko i tylko 4 osoby opisały na stronie swoje doświadczenie zawodowe. Zachęcamy gorąco do dodania informacji o profilu zawodowym. Identyfikujemy zatem jeszcze wyraźniej potrzebę rozwijania umiejętności networkingu, także w ramach naszej organizacji.

Zapraszamy do odwiedzenia „Kącika edukacyjnego” na stronie www, gdzie znajdziecie Prezentację Małgorzaty Kwiatkowskiej „I co z tym networkingiem” oraz rekomendację książki „Skuteczny networking” autorstwa Daphne Clifton.

W drugiej części spotkania odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Członków SA MBA podsumowujące działalność w 2015 roku. Walne przebiegło zgodnie z zaproponowanym i przyjętym porządkiem obrad. W myśl Statutu Stowarzyszenia zatwierdzone zostały Sprawozdania, Plan oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia z ich działalności w 2015 roku. Dziękujemy za aktywne włączenie się do dyskusji na temat planów działalności SA MBA i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.