Relacja z Walnego Zgromadzenia SA MBA – 02.07.2018

Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z zawiadomieniem drugiego lipca 2018r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie SA MBA. Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i konstruktywną dyskusję. Procedury formalne zostały zachowane i dziękujemy za cierpliwość. W wyniku tajnych głosowań wszyscy członkowie władz SA MBA otrzymali absolutorium z działalności w 2017 roku.

Wybrany został nowy skład zarządu na następną dwuletnią kadencję jest w osobach:

  1. Sławomir Jasiński
  2. Magdalena Małyska
  3. Justyna Osuch
  4. Jerzy Szkwarek
  5. Alicja Węgrzyn
  6. Marcin Wojciechowski
  7. Dariusz Zarzecki

Składamy wielkie podziękowania naszym fantastycznym koleżankom: Małgosi Matyjaszczyk, Magdzie Kisielewskiej i Sylwii Redzimskiej-Sobczyk za pracę w zarządzie i wspieranie nas w wielu działaniach, licząc na dalszą współpracę.

Działając na podstawie Par. 14, punkt 2.a Statutu ZWZ AB MBA powołało Marcina Wojciechowskiego na Prezesa zarządu SA MBA.

Wrócimy do wspólnej aktywności od września 2018r., po wakacjach, a plan naszych działań przedstawimy ze stosownym wyprzedzeniem organizowanych wydarzeń.

Życzymy Wam pięknych wakacji, w otoczeniu bliskich i dużo fascynujących, wakacyjnych wrażeń.

Zarząd SA MBA

Dodaj komentarz