Relacja ze spotkania Karnawałowego 2012

            W dniu 18.02.2012  odbyło się impreza integracyjna Stowarzyszenia Absolwentów MBA w  popularnym klubie Rocker. Spotkanie przyciągnęło szeroką rzeszę naszych członków. Rozpoczęło się od wystąpieniem prezesa Stowarzyszenia- Sławomira Jasińskiego oraz vice- prezesa Jarosława Figla, którzy podziękowali gościom za przybycie oraz przedstawili plany Stowarzyszenia na 2012 r., jednocześnie zapraszając wszystkich członków chcących aktywnie  działać do współpracy. Zarząd zapowiedział również zwołanie w miesiącu czerwcu Walnego Zgromadzenia Członków w celu wyboru nowych władz Stowarzyszenia.  Dyskusje, które nastąpiły po części oficjalnej umożliwiły wymianę poglądów na temat koncepcji i kierunków funkcjonowania Stowarzyszenia… a przede wszystkim dały szanse na nawiązanie bliższych relacji towarzyskich szczególnie pomiędzy absolwentami z różnych edycji programu MBA. Część „rozrywkowa” trwała do wczesnych godzin rannych.

Zarząd saMBA

zdjęcia w zakładce galeria link poniżej

http://www.absolwencimba.pl/galeria/?album=2&gallery=14