Przedświąteczne spotkanie SA MBA

Koleżanki i Koledzy

Serdecznie i tradycyjnie zapraszamy na przedświąteczne spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA, które odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 roku, o godzinie 19.00, w salach Business Clubu, przy Placu Batorego w Szczecinie.

Spotkanie jak corocznie będzie okazją do miłych rozmów, a przede wszystkim okazją do złożenia świątecznych i noworocznych życzeń. W tym roku, spotkanie odbędzie się wspólnie z zaprzyjaźnionym gronem członków Business Club Szczecin.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia (imię i nazwisko) zamiaru wzięcia udziału w spotkaniu na adres e-mail: mba@absolwencimba.pl lub telefonicznie na numer: +48 311 12 60 do 13 grudnia br.

Zarząd SA MBA