Propozycja współpracy w ramach projektu szkoleniowo-stażowego

Szanowni Państwo,

Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zwraca się z propozycją podjęcia szerszej współpracy dotyczącej realizacji projektu szkoleniowo-stażowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od 1 listopada 2014 realizowany jest projekt, który ma na celu dopasowanie programów kształcenia na wydziale, przeszkolenia studentów oraz odbycia przez nich staży. W ramach projektu opiekun stażysty, wskazany przez przedsiębiorstwo,  otrzymuje 560 zł miesięcznie za jednego stażystę.

Poniżej kilka podstawowych informacji o projekcie:
Katedra Mikroekonomii WNEiZ US realizuje w okresie od 01.11.2014 do 30.09.2015 projekt pt.: „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Warto w tym miejscu nadmienić, że projekt ten jest jednym z największych projektów jakie są realizowane w Polsce w ramach powyższego pod-działania (i największym w obecnej edycji tego źródła finansowania). Koordynatorem projektu jest dr Jarosław Korpysa zaś kierownikiem merytorycznym prof. dr hab. Tomasz Bernat.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie w okresie do 30.09.2015 r. praktycznych elementów kształcenia na kierunkach studiów WNEiZ US, poprzez udział pracodawców we wzmocnieniu oczekiwanych i zgłaszanych przez nich kompetencji zawodowych z zakresu zarządzania procesowego.

Tym samym głównym i jedynym beneficjentem projektu są studenci trzeciego roku studiów licencjackich oraz drugiego roku studiów magisterskich, następujących kierunków studiów realizowanych na Wydziale: ekonomia, zarządzanie, informatyka i ekonometria, rachunkowość i finanse.W ramach uczestnictwa w projekcie 172 studentów odbędzie szkolenie warsztatowe w wymiarze 104 godzin. Szkolenia będą dotyczyć zarządzania procesowego oraz kształtowania kompetencji interpersonalnych. Ponadto projekt przewiduje dla 172 studentów, trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach dzięki którym będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie oraz referencje do przyszłej pracy zawodowej.

Co do współpracy, jesteśmy zainteresowani szerszą współpracą – realną. Rozpoczęliśmy już nasz projekt i jesteśmy na etapie rekrutacji  firm. Same działania związane z przedsiębiorstwami są następujące:

Udzielenie staży dla naszych studentów. Łącznie mamy do wysłania 172 studentów na 3-miesięczne staże, którym my płacimy za odbycie stażu w przedsiębiorstwie. Terminy staży głównie wakacje 2015.  Każdy staż to 3x100h miesięcznej pracy studenta – łącznie 300h na studenta w okresie 3 miesięcy, przy czym opiekun – wskazany przez przedsiębiorstwo  otrzymuje 560 zł miesięcznie za jednego stażysty. ( opiekun może mieć max. dwie osoby w miesiącu)

Więcej informacji o projekcie zawartych jest na stronie: http://mikroekonomia.net/pl/ict

Koordynator projektu: Jarosław Korpysa – Kierownik Projektu

E-mail: jarek@korpysa.pl

WWW: http://korpysa.pl

Katedra Mikroekonomii Instytut Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński