Podpisanie porozumienia o współpracy środowiska MBA

Koleżanki i Koledzy,

Pragniemy z radością poinformować o ważnym wydarzeniu, które niewątpliwie będzie mieć bardzo istotny i pozytywny wpływ na rozwój naszego Stowarzyszenia.

W dniu 24 kwietnia 2018r.  podpisaliśmy trójstronne Porozumienie o współpracy pomiędzy naszym Stowarzyszeniem oraz Stowarzyszeniem Absolwentów MBA z Gdańska i Stowarzyszeniem MBA Inspire z Warszawy.

Uroczyste podpisanie miało miejsce w Warszawie, przy okazji Marketu Inspiracji MBA Inspire, cyklicznego wydarzenia skierowanego do środowiska MBA.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z podpisania Porozumienia poniżej.

Jedną z podstawowych korzyści płynących z podpisanego Porozumienia jest znaczne poszerzenie sieci kontaktów oraz wynikającego z tego potencjału interakcji, ze względu na fakt, że Członkowie Stowarzyszeń, które złożyły podpis pod Porozumieniem, stają się teraz jedną większą Społecznością.

Tym samym, chcielibyśmy zakomunikować, iż kolejnym działaniem po podpisaniu Porozumienia będzie budowa platformy komunikacyjnej, umożliwiającej interakcję pomiędzy Członkami Stowarzyszeń, która pozwoli nam na budowanie wartości dodanych w postaci:. networkingu, informacji o inspirujących wydarzeniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenia, wymiany informacji, pomocy w znalezieniu nowego pracodawcy, pracownika, kontrahenta, partnera biznesowego, skorzystanie z fachowej wiedzy, dotarcie do aniołów biznesu- a wszystko to w ramach wzajemnego zaufania i profesjonalizmu, które stanowią nieodłączny, wręcz obowiązkowy element, charakterystyczny dla środowiska MBA.

W ramach podpisanego Porozumienia planowany jest wczesną jesienią wyjazd integracyjny członków naszych Stowarzyszeń. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Wyrażając radość ze istotnego kroku w przód, chcielibyśmy zakomunikować, iż kolejnym działaniem po podpisaniu Porozumienia będzie budowa platformy komunikacyjnej, umożliwiającej interakcję pomiędzy Członkami Stowarzyszeń oraz budowanie, wspomnianej wyżej, wartości dodanej.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w rozwój Społeczności.

Zarząd SA MBA

————–

Fotorelacja z podpisania Porozumienia: