Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2004

10.10.2004 spotkaliśmy się na WZC. Oto ogłoszenie:
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Członków na dzień 05 listopada 2004r

na godz.1800 (w przypadku braku wymaganej ilości członków drugi termin na godz. 1900). Zebranie odbędzie

się przy ul. Jedności Narodowej 11, z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2003.
  • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech nowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
  • Sprawy różne (zaproszeni goście), dyskusja.
  • Zamknięcie Zgromadzenia.

Relacja z sesji wyjazdowej MBA 2004

Wąsosz 2004

Piąta sesja wyjazdowa integrująca studentów VI i VII edycji oraz absolwentów odbyła się w Pałacyku w Wąsoszy koło Złocieńca w dniach 24-26 września 2004.

Podczas tej sesji uczestnicy mogli zapoznać się z technikami negocjacji w kryzysowych warunkach i jak działać w sytuacji zagrożenia życia. Zajęcia poprowadził nadkomisarz Marek Cupryjak z Wojewódzkiego Sztabu Policji. Pierwszego dnia został zorganizowany spływ kajakowy.

Także drugiego dnia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zabawach integracyjnych, takich jak: paintball czy „Piłkarzyki Gigant”, które były dobrą okazją do integracji grupy.

Relacja z sesji wyjazdowej MBA 2003

Bobolin 2003

W dniach 12-14 września 2003 roku w Bobolinie k. Darłówka odbyła się czwarta integracyjna sesja wyjazdowa dla studentów V i VI edycji. Tym razem sesja wyjazdowa poświęcona była tematowi „Konkurencja regionalna”.

Uczestnicy sesji zwiedzili cztery wioski: Niemica – szkołę wiejską, która staje się ośrodkiem rozwoju lokalnego i poznali jak wieś tworzy swoją specjalizację współpracując z firmami i instytucjami naukowymi; Malechowo – prezentacja projektów „Telechata, „Z tradycją w przyszłość”, „Liceum Odnowy Wsi”, „Sokrates – ERDE”; Borkowo – replikę osady neolitycznej; Sierakowo Sławieńskie – wioskę hobbitów.

W trakcie pobytu odbyły się również zapasy sumo i lekcje nauki jazdy konnej, a także zabawy sprawnościowe.

Relcja z sesji wyjazdowej MBA 2002

Praga 2002

W dniach 14-18 września 2002 r. odbyła się kolejna sesja wyjazdowa, która tym razem miała miejsce w stolicy Republiki Czeskiej – Pradze. Grupa uczestników liczyła 40 osób, a w jej skład wchodzili obecni studenci, absolwenci Studium MBA US oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration przy Uniwersytecie Szczecińskim. Wyjazd integracyjny trwał 5 dni i zapewniał szereg atrakcji.

Wycieczka rozpoczęła się w sobotę. Około godziny 10:00 wyruszył autokar spod Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W drodze do Czech uczestnicy mieli możliwość podziwiać z autokaru górskie tereny, następnie Drezno i Pragę nocą. Zakwaterowanie miało miejsce w hotelu „Apeyron”, w miejscowości Česki Brod, oddalonej kilka kilometrów na wschód od Pragi.

Cały następny dzień poświęcony był na zwiedzanie Pragi. Spacer, z przewodnikiem, po stolicy Czech, pozwolił poznać bliżej historię miasta Karola IV jak i ciekawostki związane z tym miastem. W godzinach wieczornych uczestnicy wyjazdu gościli się w praskiej piwiarni „U Kalicha”, mogąc poznać typową czeską kuchnię.

W kolejnym dniu pobytu w Czechach odbyło się seminarium z Zarządzania Finansami. Zajęcia poprowadzili dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki i dr Tomasz Wiśniewski z Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.

W poniedziałek popołudniu odbył się kolejny etap zwiedzania, tym razem były to Hradczany z gotycką katedrą Św. Wita z XIV wieku , bazyliką Św. Jerzego oraz rotundami: Św. Marcina na, Św. Longina, Św. Krzyża. Można było również zobaczyć renesansowe pałace m.in. Belvedere, Schwarzenbergów, liczne renesansowe kamienice oraz barokowe kościoły: Zbawiciela (XVII w.), kościół i kolegium Jezuitów, tzw. Klementinum (XVII w.). Klasztor Karmelitów (1671). Ratusz na Małej Stranie (1703-1753).

Następnego dnia, zgodnie z programem, odbyła się wycieczka do Zamku w Karlstein, znajdującego się około 40 km od Pragi.

Wtorkowy wieczór spędzony został w Ceskim Brodzie, przy ognisku z muzyką na żywo czemu towarzyszyło pieczenie prosiaka.