Relacja ze spotkania czwartkowego – 27.10.2016r.

Nasze kolejne, czwartkowe spotkanie odbyło się 27 października. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od networkingu, w bardzo sympatycznej atmosferze – przy kawie i ciasteczkach. Głównym tematem spotkania była kontynuacja warsztatów z teorii i praktyki źródeł naszej motywacji do aktywności zawodowej – pierwsza edycja odbyła się w marcu 2016r. Wówczas zapoznaliśmy się z metodami identyfikacji indywidualnych motywacji, wynikających z naszych definiowanych potrzeb, ich procesu poznania i rozwoju, rozpoznanych w nauce szesnastu motywatorów, potrzebach świadomości indywidualnej, hierarchii motywatorów, niezbędnej do budowania efektywnego teamu (biznes, coaching, sport, ……..).

Druga edycja spotkania pt. Co cebula może mieć wspólnego z moją motywacją miała  na celu pokazanie priorytetów potrzeb osobistych, w konsekwencji determinant naszych motywatorów. Mieliśmy okazję zapoznania się ze światową statystyką badawczą w zakresie intensywności oddziaływania na kreowanie kariery zawodowej takich motywatorów jak: władza, uznanie, kontakty społeczne, rodzina, status, spokój. Podczas spotkania mogliśmy zapoznać się także z „wagowym profilem” motywacyjnym Steva Jobsa, twórcy światowej marki Apple. Sekwencja logiczna dwóch edycji warsztatów pozwoliła nam na poznanie jak silnym akceleratorem przekonań, kompetencji i zachowań jest motywacja.

Warsztaty prowadziła Alicja Klimek-Junak, członek SA MBA, trener rozwoju osobistego i mentor coach.

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie czwartkowe – 27.10.2016r. – przypomnienie

Koleżanki, Koledzy

Z przyjemnością zapraszamy członków Stowarzyszenia, a także studentów i absolwentów studiów MBA, planujących przystąpić do naszej organizacji, na tradycyjne czwartkowe spotkanie networkingowo-edukacyjne. Spotkanie odbędzie się 27 października (czwartek) o godzinie 18.30 w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu przy ulicy Żołnierskiej 53, sala 116 (mapa dojazdu).

Podczas spotkania Alicja Klimek-Junak, absolwentka studiów MBA, członek Stowarzyszenia SAMBA, menadżer z wieloletnim doświadczeniem, akredytowany coach ICF, poprowadzi warsztaty z motywacji będące kontynuacją wykładu pt. „Co cebula może mieć wspólnego z moją motywacją”. Wykładu tego mieliśmy przyjemność wysłuchać podczas marcowego spotkania czwartkowego (relacja ze spotkania).

Zakończenie spotkania planowane jest na godzinę 20.30.

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie PMI Polska (14)

Stowarzyszenie Absolwentów MBA oraz Project Management Institute Szczecin, oddział międzynarodowej organizacji Project Management Institute w naszym mieście, zapraszają na kolejne Seminarium PMI Szczecin.
Na seminarium zapisać się można pod poniższym adresem.

14. Spotkanie to nowa okazja do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami jako metody organizacji pracy oraz nowe możliwości poszerzenia swojej siatki kontaktów o ciekawe i doświadczone osoby.

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie czwartkowe – 27.10.2016r.

Koleżanki, Koledzy

Z przyjemnością zapraszamy członków Stowarzyszenia, a także studentów i absolwentów studiów MBA, planujących przystąpić do naszej organizacji, na tradycyjne czwartkowe spotkanie networkingowo-edukacyjne. Spotkanie odbędzie się 27 października (czwartek) o godzinie 18.30 w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu przy ulicy Żołnierskiej 53, sala 116 (mapa dojazdu).

Podczas spotkania Alicja Klimek-Junak, absolwentka studiów MBA, członek Stowarzyszenia SAMBA, menadżer z wieloletnim doświadczeniem, akredytowany coach ICF, poprowadzi warsztaty z motywacji będące kontynuacją wykładu pt. „Co cebula może mieć wspólnego z moją motywacją”. Wykładu tego mieliśmy przyjemność wysłuchać podczas marcowego spotkania czwartkowego (relacja ze spotkania).

Zakończenie spotkania planowane jest na godzinę 20.30.

Czytaj więcej