Władze

Zarząd

Prezes Zarządu:

Marcin Wojciechowski, MBA US, edycja XI, e-mail: marcin.wojciechowski@absolwencimba.pl

Członkowie Zarządu:

Sławomir Jasiński, MBA US, edycja II, e-mail: slawomir.jasinski@absolwencimba.pl
Alicja Węgrzyn, MBA US, edycja VIII, e-mail: alicja.wegrzyn@absolwencimba.pl
Sylwia Redzimska-Sobczyk, MBA US, edycja XVI, e-mail: sylwia.redzimska@absolwencimba.pl
Magdalena Kisielewska, MBA US, e-mail: magdalena.kisielewska@absolwencimba.pl
Małgorzata Matyjaszczyk, MBA US, edycja I, e-mail: malgorzata.matyjaszczyk@absolwencimba.pl
Magdalena Małyska, MBA US, edycja IX, e-mail: magdalena.malyska@absolwencimba.pl

Bezpośredni kontakt z Zarządem Stowarzyszenia Absolwentów MBA możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zarzad@absolwencimba.pl.

 tttttttttttttttttt
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Bartosz Niegrebecki, MBA US, edycja XVII

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Rafał Krajewski, MBA US, edycja XVI
Mieczysław Mozgiel, MBA ZPSB, edycja XIV IT