Kodeks networkingowy

Kodeks networkingowy SA MBA

Kodeks networkingowy SA MBA jest zbiorem zasad obowiązujących podczas spotkań organizowanych przez nasze Stowarzyszenie i obowiązuje wszystkich uczestników spotkania.

 1. Każde spotkanie rozpoczynamy 30 minutowym networkingiem.
 2. Celem networkingu jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w środowisku MBA oraz wymiana informacji, a także wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń w sferze zawodowej.
 3. Każdy uczestnik spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie godzi się na AKTYWNE uprawianie networkingu według niniejszego kodeksu.
 4. Każdy z uczestników spotkania otrzymuje przy wejściu identyfikator z podanym: imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni MBA oraz rocznikiem/edycją ukończonej uczelni.
 5. Podczas spotkań otwartych, gdzie oprócz członków Stowarzyszenia uczestnikami spotkania są również inne osoby reprezentujące środowisko MBA, stosujemy metodę networkingu „Elevator pitch” – 60 sekund na autoprezentację o strukturze:
  • – kim jestem zawodowo
  • – moje doświadczenia zawodowe
  • – moje wykształcenie
  • – mój cel zawodowy / obszary specjalizacji
 6. Podczas spotkań zamkniętych dla członków Stowarzyszenia stosujemy metodę networkingu „Small Talk”.
 7. Pamiętajmy, aby na każde spotkanie zabrać ze sobą kilku wizytówek pamiętając jednocześnie o następujących zasadach przy wręczaniu wizytówki:
  • – wizytówki rozdawaj rozważnie – tylko tym, z którymi chciałbyś utrzymywać kontakt
  • – nie proś pierwszy o wizytówkę osoby o wyższym stanowisku niż Twoje
  • – wizytówka powinna być w nienagannym stanie – najlepiej przechowywać ją w wizytowniku
  • – wizytówkę wręczamy prawą ręką
  • – wizytówki nie przesuwamy po stole/blacie
  • – wręczamy wizytówkę na koniec rozmowy/spotkania
  • – otrzymaną wizytówkę najpierw oglądamy poświęcając jej chwilę uwagi, a następnie chowamy w wizytowniku zamiast w kieszeni
  • – zawsze zrewanżuj się wizytówką jeśli ktoś wręczy Ci ją pierwszy
 8. Pamiętaj o zasadach – networking NIE JEST:
  • – akwizycją
  • – nagabywaniem o pracę lub zlecenie
  • – „załatwianiem” przez kolesiostwo
  • – protekcją
  • – zbieraniem wizytówek
  • – stalkingiem
  • – martwą listą kontaktów w telefonie
  • – tysiącem kontaktów na FB.

— 000 —