Najlepsi stratedzy studiują MBA w Szczecinie

Studenci XIII edycji MBA US zwyciężyli w ogólnopolskiej symulacyjnej grze decyzyjnej „TEES-6”. W rozgrywce pokonali między innymi zespoły reprezentujące Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. To pierwszy taki sukces w historii Programu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pod koniec kwietnia 2009 roku dobiegła końca czwarta edycja ogólnopolskiej rozgrywki „TEES-6”, która skupiła dwadzieścia drużyn reprezentujących najważniejsze i najsilniejsze ośrodki akademickie w Polsce prowadzące studia MBA. Najlepsi stratedzy odebrali dyplomy i nagrody podczas Ogólnopolskiego Kongresu MBA w Krakowie.

Zwycięzcami tegorocznej rozgrywki zostali słuchacze XIII edycji Programu MBA US w składzie Arkadiusz Burnos (kapitan zespołu), Piotr Cejnóg, Kamila Czarnecka, Krzysztof Kruk oraz Katarzyna Petz. To największy dotychczasowy sukces Programu MBA US, którego słuchacze po raz pierwszy w historii sięgnęli po laury tak prestiżowego konkursu. Jak podkreślił, wręczając laureatom nagrody Jego Magnificencja prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tegoroczna rozgrywka stała na wyjątkowo wysokim poziomie co świadczy przede wszystkim o wiedzy oraz doświadczeniu uczestników.

Zwycięzcy odebrali także gratulacje od władz Uniwersytetu Szczecińskiego. – Cieszymy się, że jesteśmy autorami tak ważnego sukcesu. Miło nam także, że został on doceniony przez władze Uczelni – powiedział kapitan zespołu Arkadiusz Burnos przekazując pamiątkową statuetkę JM Rektorowi US.

Strategiczna Gra Symulacyjna „TEES-6” prowadzona jest przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i w całości odbywa się w środowisku wirtualnym. Pozwala to na wzięcie w niej udziału słuchaczom Programów MBA z całej Polski, co zwiększa atrakcyjność rozgrywki oraz wpływa na integrację środowiska MBA w Polsce.

Tylko nieustanne doskonalenie wiedzy, kształcenie umiejętności oraz zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania firmą może zapewnić powodzenie w biznesie. Najlepsi menedżerowie oraz przedsiębiorcy swoją wiedzę zdobywają na studiach MBA, w trakcie treningów menedżerskich a także studiując odpowiednią literaturę. Umiejętności i doświadczenie zdobywa się latami, pracując w różnego typu przedsiębiorstwach. Aby skrócić ten proces stosuje się przede wszystkim gry symulacyjne. Zapewniają one możliwość trenowania różnych wariantów strategii biznesowych. Symulacyjna gra decyzyjna „TEES-6” jest doskonałym narzędziem, które można wykorzystywać w trakcie treningu bez ryzyka zakłócenia funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Gra ta adresowana jest do studentów programów MBA oraz wszystkich osób, które pragną samodzielnie doskonalić swe umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania firmą.

Symulacyjna gra decyzyjna „TEES-6″ pozwala na:

· sprawne i atrakcyjne dla uczestników prowadzenie treningu menedżerskiego z zakresu szeroko rozumianego zarządzania firmą;

· praktyczne zaznajomienie użytkowników z zasadami zarządzania firmą w warunkach konkurencji;

· integrację wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i analiz finansowych;

· kształcenie umiejętności oceny standingu przedsiębiorstwa, szczególnie przydatnych pracownikom działów kredytowych oraz controllingu w bankach komercyjnych.

Symulacyjna gra decyzyjna „TEES-6” kładzie nacisk na konieczność przygotowania skutecznego biznesplanu przedsiębiorstwa oraz systematyczne wykorzystywanie wyników analiz finansowych w celu oceny stopnia jego realizacji. Gra jest przeznaczona do wykorzystywania na kursach prowadzonych w różnego typu szkołach biznesu oraz w ośrodkach akademickich. Zadaniem uczestników gry, działających w zespołach złożonych z najwyżej czterech osób, jest podejmowanie decyzji na następne okresy (kwartały),  przez co wpływają oni na pozycję rynkową prowadzonej przez siebie wirtualnej firmy. Uczestnicy podejmują decyzję co do wielkości produkcji, poziomu jakości oferowanego produktu, ceny sprzedaży, wielkości wydatków na promocję, wielkości wydatków na badania i rozwój, wielkości wypłacanych dywidend, czy reakcji na żądania związków zawodowych.

Strategiczna Gra Symulacyjna „TEES-6” prowadzona jest przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i w całości odbywa się w środowisku wirtualnym. Pozwala to na wzięcie w niej udziału słuchaczom Programów MBA z całej Polski, co zwiększa atrakcyjność rozgrywki oraz wpływa na integrację środowiska MBA w Polsce.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!