Kurs języka angielskiego

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO – OFERTA DLA CZŁONKÓW SAMBA

Stowarzyszenie Absolwentów MBA oraz Firma B E T podjęli w tym roku wspólną inicjatywę na rzecz członków stowarzyszenia i ich pracowników oraz studentów studiów MBA – kursy języka angielskiego – Angielski w Biznesie . Pierwszy, cieszący się dużym zainteresowaniem kurs rozpoczął się z początkiem roku akademickiego.

Na Nowy Rok pragniemy dać naszym członkom niepowtarzalną okazję na dotrzymanie noworocznych obietnic – …że w końcu zrobimy coś dla siebie – otwierając 2 edycję naszych kursów:

Oferta szkoleniowa:

Kursy języka angielskiego standardowe:

  • rodzaj kursów: biznesowy angielski (od poziomu elementarnego)
  • 2 godziny lekcyjne 2 razy w tygodniu = łącznie 120 w ciągu 2 semestrów
  • w siedzibie SAMBA
  • grupy do 10 osób
  • zestaw podręczników dla każdego słuchacza w cenie kursu
  • test rozpoziomowujący w cenie kursu
  • cena 9 zł/godzina lekcyjna, t.j. 1080zl za cały kurs
  • możliwość rozłożenia płatności na 2 raty

Sugerowany kalendarz:

1 semestr 1 listopada do 06 lutego 30 czerwca 2006

2 semestr 1 października 2006 do 30 stycznia 2007

Egzaminy (opcjonalnie):

Stałym problem zarówno lektora jak i pracodawcy, który wysyła swojego pracownika na kurs językowy jest motywacja słuchaczy do nauki oraz możliwość sprawdzenia czy kurs językowy przynosi pożądane efekty.

Narzędziem motywującym obie strony do odpowiedniej pracy jest egzamin. Proponujemy Państwu w ramach kursów przeprowadzonych w waszych firmach możliwość przygotowania oraz przeprowadzenia egzaminów (stale

współpracujemy z Centrum Egzaminacyjnym InBit, z którym przeprowadzamy m.in. egzaminy LCCI EFB):

LCCI (Londyńska Izba Przemysłowo – Handlowa) English for Business – Egzaminy EFB są to pisemne i ustne egzaminy z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się

językiem angielskim w mowie i piśmie w sprawach dotyczących biznesu.

Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej, doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości pisemnej wypowiedzi w zależności od wymagań

sytuacji.

EFB dostępny jest na 5-ciu poziomach zaawansowania. Egzaminy odbywają się w terminach ustalonych sesji – w tym samym dniu na całym świecie (4 sesje w roku), a także w dowolnym terminie na specjalne życzenie

kandydata. Jest to egzamin cieszący się największą popularnością w Polsce – do końca 2002 roku przeprowadzono ponad 8000 egzaminów EFB ma różnych poziomach zaawansowania.

Koszt egzaminu dla studenta ok. 200-250zl w zależności od poziomu (egzamin w sesji) istnieje możliwość zorganizowania egzaminu „on demand” czyli w dogodnym dla słuchaczy kursu terminie.

Certyfikaty LCCI to tzw. „paszporty do zatrudnienia” – cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych

akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce . Znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej na mocy rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r.

Honorowane w ponad 80 krajach świata. Egzaminy EFB i SEFIC są wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza firmach consultingowych, bankach i instytucjach finansowych jako

potwierdzenie kompetencji językowych m.in. w następujących firmach: Telekomunikacja Polska S.A, Narodowy Bank Polski, PZU, Sony, Provident, BP, Glaxosmithkline, Hewlett Packard i wielu innych

Kontakt: Monika Wasilewska- Serwiak, e-mail: wasilewskam@betmws.com , kom 601 078 595