Integracyjny rejs promem POLONIA do Szwecji 2017 – OSTATNIE ZAPISY

Koleżanki i Koledzy

Rejs MBA promem „POLONIA” tuż tuż. Przyjmujemy ostatnie zapisy do 23 października.

Rejs MBA Świnoujście – Ystad – Świnoujście odbędzie się w dniach 4 i 5 listopada br – oferta.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: mba@absolwencimba.pl podając: imię i nazwisko, uczelnia programu MBA, kontakt telefoniczny, datę urodzenia (wymóg operatora UnityLine).

Postanowiliśmy zorganizować to wydarzenie mające na celu integrację środowiska ludzi, którzy są absolwentami lub studentami programów MBA szczecińskich uczelni oraz szkół wyższych z całej Polski. Mamy przekonanie, że integracja naszego środowiska, które niektórzy z nas uzasadnienie postrzegają jako elitarne, pozwoli na nawiązanie więzi towarzyskich, a także biznesowych. W 2015 roku zorganizowaliśmy podobne spotkanie na promie Polonia zarządów stowarzyszeń/klubów absolwentów programów MBA ze Szczecina, Warszawy, Krakowa i Poznania. Podczas tego bardzo miłego i koleżeńskiego spotkania zdefiniowaliśmy przestrzenie współpracy naszych organizacji. Nasze zaproszenie adresowane do wszystkich członków i sympatyków stowarzyszeń/klubów, absolwentów programów MBA jest wypełnieniem jednej z tych przestrzeni. Ufamy, że będzie okazją do poznania wielu interesujących osób i do relaksującej wspólnej zabawy. W czasie „Obrad konferencyjnych” (Oferta Unity Line Limited) zaproponujemy ciekawe prelekcje, inspirujące do dyskusji na tematy bliskie nam wszystkim.

W czasie „Obrad konferencyjnych” proponujemy możliwość wystąpienia uczestników rejsu z własną ciekawą prelekcją (20 minut), nie mającą akwizycyjnego brzmienia. Tematy i skrót wystąpienia prosimy zgłaszać do 27 października br. na adres mba@absolwencimba.pl, z tematem „Prelekcja Polonia”.

W załączeniu przesyłamy Ofertę przewoźnika promowego – Unity Line Limited, nam dedykowaną. W ofercie zawarty jest program rejsu, cena oraz propozycje konsumpcyjne. Pragniemy zwrócić Waszą uwagę na oferowany przez przewoźnika (w cenie Imprezy) transfer ze Szczecina do terminalu promowego w Świnoujściu oraz powrót do Szczecina, a także usługa tzw. Open bar.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu prosimy o pisemne zgłoszenia na adres: mba@absolwencimba.pl, z dopiskiem w temacie „Polonia MBA”. W zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie: Imienia i Nazwiska, uczelni ukończenia podyplomowych studiów MBA lub kontynuowania studiów, daty urodzenia (wymóg przewoźnika), rodzaj kabiny (jedno lub dwuosobowa). Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 23 października br., a także do wpłaty zaliczki do tego terminu w wysokości 80 złotych na konto:

Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration, 71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, Nr konta 24175010770000000027692907. Tytuł przelewu: „Polonia MBA”.

Zamknięcie listy uczestników nastąpi 30 października i do tego dnia należy wpłacić pozostałą część ceny za uczestnictwo w rejsie. W przypadku zgłoszeń po 23 października, a do 30 października należy wpłacić pełną kwotę. W przypadku rezygnacji do 23 października SA MBA dokona zwrotu wpłaconych kwot w całości, natomiast po tej dacie zaliczki (80 zł) nie będą zwracane, a wpłacone całkowite kwoty po potrąceniu 80 złotych.

W nadziei na miłe spotkanie i dobrą zabawę, serdecznie zapraszamy.

Zarząd SA MBA

Załącznik PDF: Oferta-rejs promem_4-5_11_2017