Instrukcja logowania

Krok 1

Wybierz pole „Zaloguj się” w menu głównym strony Stowarzyszenia.

Instrukcja logowania_1_

 

 

 

 

Krok 2

Zaloguj się poprzez jeden z dostępnych portali społecznościowych, gdzie masz już założone konto. Dostępne jest logowanie poprzez: Facebook, Google, Tweeter oraz LinkedIn.

Osoby, które nie korzystają z żadnego z dostępnych portali społecznościowych proszone są o kontakt z nami na adres e-mail: mba@absolwencimba.pl celem utworzenia osobnego konta użytkownika, które pozwoli na bezpośrednie logowanie się na stronie poprzez nadany tradycyjny login i hasło.

Instrukcja logowania_2_

 

 

 

 

Krok 3

Podczas pierwszego logowania poprzez wybrany portal społecznościowy należy potwierdzić chęć zalogowania się na stronie Stowarzyszenia. Poniżej znajdują się przykładowe zrzuty ekranu przy logowaniu się poprzez portal społecznościowy Google oraz LinkedIn.

Instrukcja logowania_3_ Instrukcja logowania_4_

 

 

 

 

Krok 4

Po potwierdzeniu chęci zalogowania się uzyskamy komunikat o zakończeniu procedury rejestracji. Ze względów bezpieczeństwa każde zarejestrowane konto weryfikowane jest ręcznie przez Administratora strony. Po akceptacji Administratora użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail i od tej pory może logować się na stronie uzyskując do treści ukrytych.

Instrukcja logowania_5_

 

 

 

 

Krok 5

Aby wylogować się należy wybrać w menu głównym strony przycisk „Wyloguj się”.

Instrukcja logowania_6_

 

 

 

 

Krok 6

Na koniec zostaniemy poinformowani o poprawnym wylogowaniu się.

Instrukcja logowania_7_