Relacja ze spotkania Andrzejkowego 2005

25.11.2005 r w restauracji „Vivaldi” odbyła się impreza integrująca członków naszego stowarzyszenia z innymi absolwentami i słuchaczami MBA Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Było nas w sumie 95 osoby. Gościliśmy również dziekana WNEiZ prof. Edwarda Urbańczyka, dyrektorów studium MBA ZPSB i US: prof. Anetę Zelek i prof. Dariusza Zarzeckiego. Odnawialiśmy przede wszystkim stare kontakty (niektórzy z nas nie widzieli się ponad 5 lat) oraz nawiązywaliśmy nowe chociaż w trochę mniejszym zakresie – nie da się tego zrobić na jednym spotkaniu. Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do powiększenia grona naszych członków i spowoduje, że otworzą się przed nami nowe możliwości, wynikające przede wszystkim z efektu skali (duży może więcej).