Zaproszenie na spotkanie Andrzejkowe 2008

Andrzejki MBA – kolejne spotkanie , tradycyjna zabawa i niestadardowy wykladowca. Tym razem naszym gościem będzie Krzysztof Rybiński- ekonomista, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, obecnie kieruje zespołem strategii ekonomicznej w Ernest&Young. Spotkanie odbędzie się 29.11.2008 roku (w sobotę) o godzinie 19.00 w restauracji hotelu ATRIUM przy ulicy Wojska Polskiego 75.

Zaproszenie potwierdził Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Przewidziana jest opłata w wysokości 50 zł dla członków Stowarzyszenia (z aktualnie zapłaconymi składkami) oraz 150 zł dla pozostałych uczestników.

Płatność przelewem na konto Stowarzyszenia, nazwa i numer konta : Deutsche Bank o/Szczecin

58 1910 1123 3002 9624 2121 0001 tytułem udział w konferencji 29.11.2008 r

Proszę o potwierdzenie na adres e-mailowy jasiński@centrum-fala.pl

Tel. kontaktowy 698 62 65 68