Relacja z Walnego Zgromadzenia SA MBA – 02.07.2018

Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z zawiadomieniem drugiego lipca 2018r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie SA MBA. Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i konstruktywną dyskusję. Procedury formalne zostały zachowane i dziękujemy za cierpliwość. W wyniku tajnych głosowań wszyscy członkowie władz SA MBA otrzymali absolutorium z działalności w 2017 roku.

Wybrany został nowy skład zarządu na następną dwuletnią kadencję jest w osobach:

  1. Sławomir Jasiński
  2. Magdalena Małyska
  3. Justyna Osuch
  4. Jerzy Szkwarek
  5. Alicja Węgrzyn
  6. Marcin Wojciechowski
  7. Dariusz Zarzecki

Składamy wielkie podziękowania naszym fantastycznym koleżankom: Małgosi Matyjaszczyk, Magdzie Kisielewskiej i Sylwii Redzimskiej-Sobczyk za pracę w zarządzie i wspieranie nas w wielu działaniach, licząc na dalszą współpracę.

Czytaj więcej